Bizi Takip Edin

Pilot Kurs Eğitimleri Tamamlandı

image

Pilot Kurs Eğitimleri Tamamlandı

Erasmus+ 2014 yılı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Programı kapsamında “Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevre Yönetim Birimlerinde Kapasite Geliştirmesi” CBEM-MS projesi kapsamında 19 Ağustos – 19 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Urbino Üniversitesi Carlo Bo kampüsünde “Pilot Kurs eğitimi “gerçekleştirildi. Zengin konu içeriklerinin yer aldığı ve firmaların çevre yönetim birimlerine destek sağlaması düşünülen eğitim iki bölümden oluştu. Eğitimin birinci bölümü, Endüstriyel çevre problemleri, çevre korunmasına ilişkin Türkiye mevzuatı ve AB direktifleri, Otomotiv sektörü, ev aletleri-beyaz eşya sektörü ve demir çelik ürünleri ve bunlardan ömrünü tamamlamış olanların işlemi ve değerlendirilmesi, endüstriyel atık su arıtımı, atık gaz arıtımı, endüstriyel katı atıkların imha edilmesi ve arıtım süreçleri gibi konular üzerinde 19 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında teorik eğitim şeklinde gerçekleşti.

Eğitimin ikinci kısmı ise (5 Eylül – 19 Eylül) çeşitli uzmanların katılımıyla çalıştay, yuvarlak masa toplantıları, açık tartışmalar şeklinde gerçekleşti. Bu bölümde, Romanya ve Türkiye’deki işçilerin sağlığının korunması için stratejiler ve mesleki ve çevresel risklerin algılanması, Avrupa bünyesindeki işletmelerde iş yerinde işçinin temsil edilmesi ve katılımına ilişkin uygulamalar ve modüller, Demir çelik sanayi: ILVA vakası: Taranto (İtalya), şirketler bünyesinde önleme stratejileri, sürdürülebilir gelişme stratejilerinde sendikaların rolü, Romanya ve Türkiye’deki yerel toplumun çevrenin korunması için atık yönetimi, doğal kaynakların kullanımı ve iklim değişikliği etkilerindeki rolü, İtalya’da kamu kurum ve kuruluşların çevre yönetimindeki rolü ve yerel toplulukların çevre konularında ve sürdürülebilir kalkınma konularında karar alma sürecine katılımı gibi konular yer aldı. Ayrıca Urbino şehrindeki PRB ve BIESSE GROUP fabrikalarına teknik gezi yapılarak firma uzmanları ile görüşmeler yapıldı. Bu firmaların iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularına ilişkin uygulamaları gözlemlendi.

Pilot kurs eğitimine Türkiye’den Ford ve Indesit fabrikalarından 10 üyemiz, Romanya’nın Avioane Craiova S.A fabrikasından ICA sendikasına üye 5 kişi katıldı. Eğitim sonunda katılımcılara başka bir Avrupa ülkesinde edinilen bilgi ve becerileri resmi olarak kayıt altına alan Europass eğitim sertifikası düzenlendi. Eğitim süresince proje ortaklarının uzmanları da eğitimlerde yer aldı. Eğitimde yer alan ders konuları ders süresince video ile kayıt altına alındı. Eğitim videolarının proje kapsamında İngilizce, Türkçe, Romence ve İtalyanca olmak 4 dilde düzenlenerek proje web sitesinde paylaşılarak, yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.